乐动体育十大平台排名

Bảng lương giáo viên trước và sau thời điểm tăng lương 1-7-2023 ra sao? - Ảnh 1.

Lương giáo viên sẽ được cải thiện để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên - Ảnh: V.HÀ

ảnglươnggiovintrướcvsauthờiđiểmtănglươ

Với mức lương cơ sở mới sẽ áp dụng vào thời điểm trên, lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành (mức hiện tại là 1,49 triệu đồng/tháng). Lương giáo viên sẽ được tính: Tiền lương cơ sở x hệ số lương.

ảnglươnggiovintrướcvsauthờiđiểmtănglươ

Trước đó, Chính phủ đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ điều chỉnh chế độ lương và phụ cấp cho giáo viên.

ảnglươnggiovintrướcvsauthờiđiểmtănglươ

Đây cũng là nội dung được nêu tại nghị quyết 143/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022.

ảnglươnggiovintrướcvsauthờiđiểmtănglươ

Nghị quyết cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tuyển dụng giáo viên đã được Bộ Chính trị quyết định cho địa phương trong năm học 2022-2023, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, nâng chất lượng đội ngũ giáo viên.

ảnglươnggiovintrướcvsauthờiđiểmtănglươ

Việc có 16.000 giáo viên các cấp bỏ nghề trong khi cả nước đang thiếu giáo viên trầm trọng sau hai năm đại dịch đã được phân tích và nguyên nhân lớn nhất đề cập đến là lương giáo viên quá thấp, trong khi áp lực, cường độ lao động cao.

ảnglươnggiovintrướcvsauthờiđiểmtănglươ

Cấp bách tăng lương, phụ cấp ưu đãi cho giáo viên là một trong những giải pháp ưu tiên để khắc phục tình trạng trên.

ảnglươnggiovintrướcvsauthờiđiểmtănglươ

Chi tiết bảng lương giáo viên các cấp trước và sau thời điểm 1-7-2023:

ảnglươnggiovintrướcvsauthờiđiểmtănglươBảng lương giáo viên trước và sau thời điểm tăng lương 1-7-2023 ra sao? - Ảnh 2.

Bảng lương của giáo viên mầm non

ảnglươnggiovintrướcvsauthờiđiểmtănglươBảng lương giáo viên trước và sau thời điểm tăng lương 1-7-2023 ra sao? - Ảnh 3.

Bảng lương của giáo viên tiểu học

ảnglươnggiovintrướcvsauthờiđiểmtănglươBảng lương giáo viên trước và sau thời điểm tăng lương 1-7-2023 ra sao? - Ảnh 4.

Bảng lương của giáo viên THCS

ảnglươnggiovintrướcvsauthờiđiểmtănglươBảng lương giáo viên trước và sau thời điểm tăng lương 1-7-2023 ra sao? - Ảnh 5.

Bảng lương của giáo viên THPT

ảnglươnggiovintrướcvsauthờiđiểmtănglươ

Tin tức mới nhất